บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสถานที่ในประเทศไทยที่มีการพนันที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศ ลอตเตอรี่ของบุรีรัมย์มักถูกใช้เป็นสถานที่เพื่อหารายได้เพิ่มเติม

LIVE Morning Monday, 14 Jun 2021
RESULT TIME 00:00:00
PRIZE 1

7
5
2
4
6
1

PRIZE 2

4
1
7
5
7
3

PRIZE 3

9
3
0
7
4
6

LIVE Night Monday, 14 Jun 2021
RESULT TIME 00:00:00
PRIZE 1

-
-
-
-
-
-

PRIZE 2

-
-
-
-
-
-

PRIZE 3

-
-
-
-
-
-