บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในสถานที่ในประเทศไทยที่มีการพนันที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศ ลอตเตอรี่ของบุรีรัมย์มักถูกใช้เป็นสถานที่เพื่อหารายได้เพิ่มเติม

LIVE Morning Sunday, 05 Dec 2021
RESULT TIME 00:00:00
PRIZE 1

4
9
0
8
0
6

PRIZE 2

7
8
2
4
4
3

PRIZE 3

9
0
8
0
7
3

LIVE Night Sunday, 05 Dec 2021
RESULT TIME 00:00:00
PRIZE 1

-
-
-
-
-
-

PRIZE 2

-
-
-
-
-
-

PRIZE 3

-
-
-
-
-
-